Shin-Yi Chou

Associate Professor of Economics at Lehigh University

Shin-Yi Chou is an Associate Professor of Economics at Lehigh University and Research Associate at the National Bureau of Economic Research.